Niyog-niyugan

Scientific name: Quisqualis indica L.


Ang mga buto nito ay gamot sa mga bulate o tiwa.Paraan:
Sa edad na 4-7 taon - kumain ng apat na buto.

Sa edad na 8-9 taon - kumain ng anim na buto.

Sa edad na 10-12 taon - kumain ng pitong buto.

Sa matanda - kumain ng sampung buto.


Kainin ang nasabing buto, dalawang oras pagkatapos kumain ng hapunan. Ulitin pagkaraan ng isang linggo kung kailangan.

0 comments:

Post a Comment